Aaneenschrijven van woorden

Wanneer schrijven we woorden aaneen?

Samenstellingen worden zoveel mogelijk aan elkaar geschreven.
Dit geldt ook voor stellingen met een letterwoord.

 • bakfiets, petfles,...

Als samenstellingen worden beschouwd:

 1. Combinaties met linker, rechter, minimum, maximum, half;

  • linkerarm, minimuloon, maximumsnelheid

 2.  Combinaties van een telwoord + maal;

  • vijfmaal, achtmaal

 3. Hoofd- en rangtelwoorden tot en met 1000;

  • driehonderdzeventien, vijftiende

 4. Veelvouden van 1000;

  • vierentwintigduizend, negenduizendste

 5. Bij getallen boven de 1000 wordt het tweede element niet verbonden;

  • negenduizend tweehonderdvijftien

 6. Voornaamwoordelijke bijwoorden;

  • eruit, waarvan

 7. Een aantal van werkwoorden afgeleide substantieven;

  • inbeslagneming, inwerkingtreding